Početna


1. Skupština SSGP je održana 10.03.2017. god. (prilog br.1: dnevni red Skupštine SSGP)

2. Za Predsednika SSG Požarevca jednoglasno je izabran Zlatan Kostić, sportski radnik (prilog br.2 Odluka o izboru Predsednika)

3. Usvojen je nov tekst Statuta SSGP sa izmenama i dopunama (prilog br.3 Statut)

4. Sastav nadzornog odbora (prilog: Odluka o izboru članova nadzornog odbora)

5. Sastav upravnog odbora (prilog: Odluka o izboru članova upravno odbora)

6. Izbor generalnog sekretara SSGP (prilog: Odluka o izboru generalnog sekretara)


"Članovi Sportskog Saveza Grada Požarevca, mogu dostaviti svoje primedbe, predloge i sugestije vezane za izmene i dopune novog Statuta SSGP, dnevni red Skupštine i predlog za funkciju predsednika, u prostorije SSGP u ulici Partizanska 1, u Požarevcu, najkasnije do 15.02.2016. do 12.00 časova ili na mail SSGP - ssgpozarevac@gmail.com."

03.06.2016. Dopune i izmene statuta

Predloge za izmenu i dopunu Statuta SSGP dostaviti pismeno u sediste SSGP u ul. Partizanska 1, 12000 Požarevac, ili poštom ili mailom na ssgpozarevac@gmail.com, najkasnije 3 dana pre zakazivanja sednice Skupštine SSG Požarevca.

Kros RTS-a

52. Ulična trka u Požarevcu


Za učesnike juniorske i seniorske trke u muškoj i zenskoj konkurenciji dostavite spisak takmičara sa matičnim brojevima i brojevima tekućeg računa zbog isplate nagrada

Molimo vas da podatke dostavite na sledeću e-mail adresu: ssgpozarevac@gmail.com. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Sportskom savezu grada Požarevca na telefon 012/556-727 ili gospodinu Draganu Nikoliću na 061/1401-687.